Družba Lexmark International je razvila novo celovito rešitev, namenjeno zaščiti vsebin na tiskalniških napravah v podjetjih. Tiskalniška varnost je del informacijske varnosti, saj omreženi tiskalniki in večopravilne naprave na račun izpisovanja in skeniranja dokumentov »poznajo« marsikatero skrivnost podjetij. Rešitev  Lexmark Secure Document Monitor (LSDM) z dodatkom pametne identifikacije Endpoint ID (EID) upraviteljem tiskalniškega okolja v podjetju omogoča še boljši vpogled v delovanje naprav in spremljanje varnostnih groženj, ki prežijo nanje.


Rešitvi Lexmark Secure Document Monitor (LSDM) in Endpoint ID (EID) delujeta brezšivno in zbirata podatke z vseh virov tiskalniških naprav – od papirnih do digitalnih – in vseh vmes. Upravitelj tiskalniškega okolja preko poenotenega uporabniškega vmesnika/konzole pregledno spremlja stanje in delovanje okolja ter delo uporabnikov – torej tudi načine, kako uporabniki uporabljajo tiskalnike. Zagotovljena je popolna sledljivost, ki podjetju olajša pravdne postopke in dokazovanje v primeru notranjih zlorab pooblastil ali varnostnih pravil. Rešitev Endpoint ID

Lexmark je nagrade za izjemne dosežke združenja Manufacturing Leadership Council prejel v treh kategorijah. Naziv Collaborative Innovation Leadership si je Lexmark zaslužil z zmagovalnim projektom vizualnega upravljanja procesov, ki je podjetju omogočil prilagoditev tiskalnikov zahtevam posamezne stranke in spremljanje njihove dobave preko logističnih partnerjev v realnem času, torej »v živo«. Rezultat sodelovanja družbe Lexmark, strank in partnerskih podjetij na področju logistike, je podjetju izboljšal hitrost dobave, dvignil kakovost in pocenil stroške prilagoditve izdelkov zahtevam posamezne stranke.

Za prejem naziva IoT in Manufacturing Leadership ima največ zaslug projekt vpeljave prediktivnih storitev. V okviru tega je Lexmark izdelal analitični pogon, ki uporablja algoritme in modele prediktivne analitike ter podatke iz omreženih tiskalniških naprav in njihovih senzorjev, za avtomatizacijo servisnih in vzdrževalnih posegov. Rezultat je manjša obremenitev servisnega osebja ter manjše število prekinitev delovnega procesa pri strankah.

Nagrado v kategoriji Supply Chain Leadership je priboril projekt »Finished Goods Pull Replenishment«, ki družbi Lexmark omogoča prilagodljivo načrtovanje proizvodnih procesov v proizvodnji tiskalnikov glede na spreminjanje povpraševanja. Rezultat je natančnejše načrtovanje proizvodnje izdelkov, ki temelji na dejanskem povpraševanju, takšna proizvodnja pa ne ustvarja zalog in odpada. Podjetje je po zaslugi implementacije te rešitve v proizvodnem obratu v Aziji znatno izboljšalo interno strukturo stroškov in zalog.

Nagrade bo družba Lexmark prejela 14. junija na svečanem dogodku 13th Annual Manufacturing Leadership Awards, ki bo organiziran v času posveta Manufacturing Leadership Summit. Letos se je za nagrade v 13 kategorijah potegovalo 91 prijavljenih projektov različnih podjetij.

“Lexmark je ponosen, da je znova prej vse tri možne nagrade združenja Manufacturing Leadership Council, kar kaže, da naše osredotočanje na operativno učinkovitost prinaša rezultate. Vsako leto stremimo k izboljšavam poslovnih in proizvodnih procesov, rezultat pa so boljši izdelki, rešitve in storitve za stranke,” je povedala direktorica dobavne verige v podjetju Lexmark Tonya Jackson.